• se
  • fi
  • gb

 

Westankärr historik


Westankärr gård, huvudbyggnad

Westankärr gods uppkom på 1620-talet genom sammanslagning av sex år 1614 åt greve Axel Oxenstierna såsom en del av Kimito friherreskap donerade hemman. Godset åtnjöt säterifrihet åtminstone från 1633, reducerades 1681 och ombildades därpå till dubbelt rusthåll samt köptes till skatte 1757.

Av jordägarna i Westankärr by under medeltiden omtalas domprosten Rötker (1420).

Ägare från och med 1614: greve Axel Oxenstierna (af Södermöre), rikskansler
1614-52; fr Johan Oxenstierna, riksmarskalk
1652-57 och dennes änka gr:nnan Margareta Brahe -1659.
Släkten Oxenstierna innehade gården fram till 1681.

Under åren 1693-1718 innehades gården av biskop Johannes Gezelius.
Släkten Gezelius (senare adlad Olivercreutz) innehade gården till 1896.

Bland senare ägare kan nämnas:mag.
Johan Stenroth 1896-1904
Erik Bernes 1904-1932
bergsrådet Emil Sarlin 1934-1962.
År 1962 övergick gården i Johan Ehrnrooth och hans familjs ägo.
År 2005 övertog hans dotter Anne-Caroline Forss gården.

Bland gårdens historiska händelser kan nämnas slaget vid Westankärr år 1808 under finska kriget.
(se vidare "Skärgårdskriget 1808 - Striderna vid Kimitoön" av Göran Eriksson).

Westankärrs totalareal jämte utgårdar är idag dryga 1000 hektar varav 206 ha åker, och resten skog, tomter, vägar och impediment.

På gården odlas spannmål, oljeväxter och sockerbetor.

Uppfödning av får påbörjades år 2005 och besättningen överstiger idag 200 djur.

 

 

westankarr | Ylläpito | Kotisivuton.fi